Uutiset

RSS

Kuinka paljon kaupungin rahoja tuhlataan välinpitämättömyyden tähden?

Helsingin kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous 28.8. vaikutti lähes läpihuutojutulta. Kokouksessa oli esillä kuitenkin kolme hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta. Niistä viimeisimmässä vaikutti olevan jotakin vialla. Rakennusluvan saaminen oli viivästynyt ja siitä oli tullut n. 190.000 lisäkulut muutenkin kallistuneeseen hankesuunnitelmaan. Lisäselvittely vahvisti epäilyni siitä, että lisäkulu oli aiheutunut aivan tarpeettomasti. Lisäksi minulle selvisi, että näitä itse aiheutettuja lisäkuluja syntyy vuosittain paljon.

Käytin kokouksessa seuraavan puheenvuoron. Ehdottamani ponsi hyväksyttiin äänin 60-1. Tämä saattaa johtaa merkittäviin säästöihin tulevaisuudessa, jos prosesseja saadaan parannettuja ja pidetään paremmin huolta siitä, että kukin työntekijä hoitaa oman tehtävänsä ajallaan.

13

Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan

korottaminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Sen lisäksi, mitä valtuutettu Koskinen on näistä päätöksistä todennut, tässä päätöksessä on lisäksi yksi asia, mitä minun on vaikea hyväksyä.

Se on tämä kohta: ”Työmaan aloitus myöhästyi merkittävästi rakennusluvan saannin viipymisestä johtuen. Urakkasopimus oli solmittava tarjousajan puitteissa. Lupaprosessin viiveen vuoksi urakoitsijalle on korvattu työmaan ylläpitokuluja kolmen kuukauden ajalta. Viivästyksen lisäkustannus on noin 190 000 euroa.”

Tämä on 4,6 % lisähinnasta!

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Saamani selvityksen mukaan tämä on mennyt suurin piirtein seuraavasti. Rakennusluvan saaminen viipyi, koska päätöksen tehnyt virkamies tarvitsi esimiehensä allekirjoituksen päätökselleen. Hän oli laittanut päätöksensä Ahjoon, mutta jostakin syystä Ahjon heräte ei tullut esimiehen huomioimaksi.

Näin siis sen tähden, että meidän oma prosessimme pysähtyi, kaupunki joutuu maksamaan n. 190.000 euroa aivan tarpeettomasti!

Helsingin tulisi olla maailman toimivin kaupunki, mutta saamani tiedon mukaan, prosessit usein seisovat siksi, että seuraava virkamies ei syystä tai toisesta, ole ottanut tehtäväkseen viedä asioita eteenpäin ja siksi prosessi on pysähtynyt, mistä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia.

Teen seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Hyväksyessään Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen, valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa.

Jatkossa ei saa olla niin, että itse aiheutamme tällaisia 190.000 euron tarpeettomia lisäkustannuksia! Tietääkseni tämä ei siis ole edes harvinaista.

IPCC:n ilmastomallin selvin ongelma on auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi

Helsingin kaupunginvaltuuston puolivälin seminaarissa tarkasteltiin johtamisjärjestelmän muutosten onnistumista ja kaupungin strategiaa. KD:n ryhmäpuheenvuorossa totesin johtamisjärjestelmän uudistamisen onnistuneen kohtuullisen hyvin. Työntekijöiden jaksaminen on kuitenkin haaste, johon tulee puuttua.

Korostin, että toiminnan tehokkuus ei saa tarkoittaa esim. vanhusten huonoa hoitoa. Tehokkuuden tulee palvella ihmisiä.. Yhteiskunnan vastuuta lisää perhesuhteiden heikentyminen. Siksi yhteiskunnan onkin syytä toimia tavalla, joka edistää perheyhteyksiä.

Korostin myös sisäilmaongelmien määrätietoista hoitamista. Samoin kasvavassakin kaupungissa tulee säilyttää riittävät virkistysalueet. Terveydelle haitallisia päästöjä on edelleen saatava  vähennettyä.

Ilmastonmuutoksesta totesin seuraavaa:

”Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset vaikuttavat laajasti politiikkaamme ja varojemme käyttöön. Olisi hyvä, jos päätöksenteossa ilmastonmuutoksen vastaisille toimenpiteille annettaisiin selkeä hintalappu. Että päätöksistä kävisi ilmi, paljonko kustannuksista aiheutuu ilmastonmuutoksen vastustamisesta.

IPCC:n ilmastomallien heikkous on auringon vakioiminen. Kun lähes kaikki maapallon ilmakehän energia on peräisin auringosta ja me tiedämme, että auringon aktiivisuus ei ole vakio, niin auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi sisältää mahdollisuuden erittäin suuriin virhelaskelmiin.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että IPCC:n lämpötilaennusteet eivät ole toteutuneet, vaan toteutuma on jäänyt alimmankin skenaarion alarajan alapuolelle.

On tärkeää, että politiikka ei ohjaa tiedettä, vaan vapaa tiede ohjaa politiikkaa. Ilmasto- ja aurinkotutkimuksen etenemistä on seurattava.”

Joukko KD:n ja PS:n ehdokkaita antoi yhteisen sananvapausjulistuksen

Joukko Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaita on antanut yhteisen Sananvapausjulistuksen 2019. Julistus kuuluu seuraavasti: ”Sananvapauden tila Suomessa on huono. Erityisesti konservatiivisia kristittyjä ja kansallismielisiä isänmaan ystäviä syrjitään. Mikäli tulen valituksi eduskuntaan näissä eduskuntavaaleissa, tulen puolustamaan voimakkaasti jokaisen suomalaisen sananvapautta.”

Julistuksen allekirjoittajien joukossa on kahdeksan istuvaa kansanedustajaa: kristillisdemokraateista Antero Laukkanen, Päivi Räsänen, Sari Tanus ja Peter Östman, perussuomalaisista Mika Raatikainen, Laura Huhtasaari ja Toimi Kankaanniemi.

Mukana olevat ovat vaalipiireittäin:
Helsingistä Mika Ebeling (KD), Tuulikki Tepora (KD), Mika Raatikainen (PS), Pia Korpa (PS)
Uudeltamaalta Antero Laukkanen (KD), Jouko Jääskeläinen (KD), Tiina Tuomela (KD), Susanna Koivula (KD), Markku Tenhunen (KD) Mika Niikko (PS)
Varsinais-Suomesta Pertti Vallittu (KD), Sanna Paasikivi (PS)
Satakunnasta: Jussi Kärmeranta (KD), Emilia Laihonen (KD), Simo Korpela (KD), Minna Güley (KD), Laura Huhtasaari (PS)
Pirkanmaalta: Sari Tanus (KD), Kaisu Paloheimo (KD)
Hämeestä: Päivi Räsänen (KD)
Kaakkois-Suomesta: Sakari Smeds (KD), Ano Turtiainen (PS)
Keski-Suomesta: Tapio Puolimatka (KD), Tomi Kuosmanen (KD), Toimi Kankaanniemi (PS), Tapani Mäki (PS)
Vaasasta: Peter Östman (KD), Aki Ruotsala (KD) Mauri Peltokangas (PS)
Oulusta: Evelyn Hynynen (KD)

Aloitteen yhteisestä julistuksesta teki KD:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling, joka kotisivullaan www.mikaebeling.fi tänään julkaisi listan. Lista täydentyy sitä mukaa, kun uusia suostumuksia tulee. Listan tarkoitus on auttaa eri puolilla maata asuvia löytämään itselleen sellainen ehdokas, jolle sananvapauden puolustaminen on sydämen asia.

”Perinteisistä eduskuntapuolueista nähdäkseni ainoastaan Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset puolueina puolustavat jokaisen suomalaisen sananvapautta. Siksi kutsuin näiden puolueiden ehdokkaista Sananvapausehdokkaat.”, perustelee Ebeling valintaansa.

Sananvapaus-julistuksen on lisäksi muista kuin perinteisistä eduskuntapuolueista allekirjoittanut Uudenmaan vaalipiiristä Jouko Piho (Seitsemän tähden liike), Pirkanmaan vaalipiiristä Kai Karjalainen (Sininen Tulevaisuus) ja Vaasan vaalipiiristä Jarmo Humalajoki (Kansalaispuolue).

Lisätietoja: Mika Ebeling, p. 050 357 3824

Kohudokumentti Seinäjoen arabikevät nähtävänä la 30.3. Mika Ebelingin vaalitilaisuudessa

Näytän YLEn hyllyttämän dokumentin Seinäjoen arabikevät la 30.3. klo 18 Haagan Valkeassa talossa, Ilkantie 4 (Helsinki). Tule katsomaan tämä dokumentti, jotta ymmärtäisit, miten huonoissa kantimissa sananvapaus on Suomessa! YLE haluaa ohjailla ajatteluasi ja pimittää Sinulta olennaista tietoa. Dokumentissa itsessään  ei ole mitään paheksuttavaa, mutta YLEn toiminnassa on! Filmin jälkeen lyhyitä puheenvuoroja ja keskustelua. Ohjaaja Matti Reinikka kertoo dokumentin teosta ja sananvapaudesta, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling puhuu aiheesta ”Sananvapautemme on vaarassa, vielä ei ole myöhäistä pelastaa sitä!”  Kommenttipuheenvuoro on pyydetty Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikaiselta.. Mahdollisuus kysymysille. Tervetuloa! Tilaisuus on maksuton. Tilaa 175:lle katsojalle. Ovet aukeavat klo 17.40.

Seinäjoen Arabikevät

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja johtaa harhaan

Koska Helsingin Uutisten juttu 18.3. on vielä osittain virheellinen, julkaisen sinne lähettämäni mielipidekirjoituksen: 

HU 18.3. kertoi siitä, että lopulta sain kutsun Helsingin Tasa-arvotoimikunnan paneeliin. Toimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä (Vihr.) käsittääkseni tarkoituksella antaa harhaanjohtavan kuvan tilanteesta. Tosiasia on se, että Tasa-arvotoimikunta joutui noudattamaan Yhdenvertaisuuslakia. Kaupungin hallintopäällikkö on todennut kyseessä olleen ”ihan selvä lainvastaisuus”. Jokainen Helsingin Uutisten lukija voi lukea 18.3. uutisen ja kysyä itseltään, tahtoiko toimikunnan puheenjohtaja kutsua minut paneeliin, vai joutuiko hän sen tekemään.

Harhaan johtava on myös väite, jonka mukaan sain kutsun ”vain yhdellä ehdolla”. Sain ma 18.3. klo 10.45 Milla Sandtilta kutsun keskusteluun: ”Hei! Olet tervetullut osallistumaan tasa-arvon päivän paneelikeskusteluun huomenna tiistaina 19.3. Kaupunginmuseolle. ” Lisäksi oli yleisiä tietoja tilaisuudesta, ohjelmasta ja ystävälliset terveiset. Alametsä sai viestistä kopion.

Harhaanjohtava on myös puheenjohtajan väite, että päätös syntyi tasa-arvotoimikunnan kesken. Muodollisesti se voi olla totta, mutta kansliapäällikkö kertoi pormestarin olleen asiassa aktiivinen.

Mika Ebeling
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (KD, Helsinki)

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät: Tasa-arvotoimikunta on toiminut arvottomasti.

TIEDOTE 13.3.2019

JULKAISUVAPAA

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät: Tasa-arvotoimikunta on toiminut arvottomasti.

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät ovat esittäneet pormestari Jan Vapaavuorelle pyynnön ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin koskien tasa-arvotoimikunnan ja sen puheenjohtajan asiatonta toimintaa.

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta oli kutsunut kaupunginvaltuutettu Mika Ebelingin 19.3.2019 järjestettävään tasa-arvopaneeliin eduskuntavaaliehdokkaille. Toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä ilmoitti kuitenkin Ebelingille toimikunnan peruvan kutsunsa, koska Ebeling oli jättänyt toimikunnan tahdon vastaisen eriävän mielipiteen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 18.12.2018.

Toiminta rikkoo räikeästi yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslain 8§ nimenomaan kieltää syrjinnän mm. uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella.

Edelleen yhdenvertaisuuslain 10§ toteaa syrjinnän olevan välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu,kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

Helsingin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Alametsän toiminta rikkoo räikeästi lain ja tasa-arvotoimikunnan toiminnan henkeä ja tavoitteita.

Tämän johdosta Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät edellyttävät, että pormestari puuttuu tilanteeseen välittömästi siten, että Helsingin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan arvoton toiminta tässä asiassa loppuu ja jotta toimikunnan tasa-arvopaneelia ei toteuteta syrjivässä muodossa. Suomessa on edelleen mielipiteenvapaus.

 

Lisätietoja:

Mika Raatikainen
Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 0505121372

Mika Ebeling
Helsingin Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 0503573824

Kysyin pormestari Vapaavuorelta toimia Tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksia riistävän toiminnan pysäyttämiseksi

Jätin kaupunginvaltuuston kyselytunnille seuraavan kysymyksen:

”Yhdenvertaisuuslain 8§:n mukaan ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Edelleen yhdenvertaisuuslain 10§:n mukaan ” Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”

Helsingin Tasa-arvotoimikunta oli kutsunut minut 19.3. paneeliin eduskuntavaaliehdokkaille. 22.2. lähettämässään viestissä toimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä ilmoitti toimikunnan peruvan kutsuni eduskuntavaalipaneeliin, koska olin jättänyt heidän tahtonsa vastaisen eriävän mielipiteen.

Tasa-arvotoimikunta on siis riistämässä sanan- ja uskonnonvapautta koskevia ihmisoikeuksiani ja selvästi syrjii minua ja kohtelee minua henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta.

Tämän johdosta kysyn: 1. Mitä pormestari Jan Vapaavuori aikoo tehdä lopettaakseen tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksiani riistävän toiminnan? 2. Miten pormestari Jan Vapaavuori pitää huolta, että ihmisoikeuksiani polkevaa tasa-arvotoimikunnan suunnittelemaa paneelia ei järjestetä?

(lihavointi lisätty artikkeliin)

Valtuuston puheenjohtajisto valitsee tiistaina 12.3. kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3. käsiteltävät asiat. Puheenjohtajiston (Otso Kivekäs Vihr., Harry Bogomoloff Kok ja Pentti Arajärvi SDP) valinta tulee kertomaan siitä, miten tärkeänä puheenjohtajisto pitää ihmisoikeuksien kunnioittamista Helsingissä.