Kannanotto

RSS

SANAN- JA USKONNONVAPAUDEN PUOLESTA! – tiedote ja puhereferaatti

Avasin Eduskuntavaalikampanjani ti 26.2. Vaalikampanjani ykkösteema on ”Sanan- ja uskonnonvapauden” puolesta. Valitsin teeman, koska havahduin siihen, miten Suomalaista sanan- ja uskonnonvapautta yritetään tukahduttaa. Aki Ruotsala, Tapio Puolimatka, Aito avioliitto – sananvapauden rajoittamisen uhrit ovat monet.

Tilannearvioni on seuraava. On kaksi ryhmää, joiden sananvapautta erityisesti kavennetaan. Nämä ryhmät ovat: konservatiiviset kristityt ja Suomen rajoja puolustavat kansallismieliset. On varsin monia, jotka kuuluvat näihin molempiin ryhmiin.

Ongelman suuruus hahmottuu meille, kun katsomme kehitystä muissa ns. länsimaissa. USA:ssa erityisesti Massachusettsin osavaltiossa Seta-henkiset aktivistit ovat häirinneet merkittävästi kirkkojenkin toimintaa eikä poliisi aina puutu edes hengellisen tilaisuuden tarkoitukselliseen häirintään. Englannissa eräs kristitty matematiikan opettaja kehaisi tyttöryhmää hyvin suoritetusta matematiikan tehtävästä sanoen: ”Well done girls”. Tuolloin yksi tyttö, joka oli mielestään poika, veti pultit sillä seurauksella, että kristitty matematiikan opettaja pidätettiin opetustehtävistä!

Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja pienen tauon jälkeen taas Suomessakin eri tavoin maahanmuutosta ja globalismista ajattelevia puolueita eristetään ja kohdellaan rasisteina.

Meidän on syytä ymmärtää, että pahat voimat tekevät aktiivisesti työtään. Meidän on myös syytä ymmärtää, että jos me emme ryhdy aktiivisesti puolustamaan oikeuksiamme, vaan vältämme kohtaamista sanan- ja uskonnonvapauden vihollisten kanssa, niin sanan- ja uskonnonvapaus kuihtuu Suomessa päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta.

Natsi-Saksan synty on meille varoittava esimerkki. Joku viisas on sanonut jotenkin tähän tapaan: ”Pahuus ei päässyt valtaan oman pahuutensa tähden, vaan hyvien ihmisten vaikenemisen tähden.”

Suomen tilanne on erittäin vakava nähdäkseni kahdesta syystä. Ensiksikin tolkun ihmiset ovat heikosti järjestäytyneitä. Toinen syy on se, että suurin osa tolkun ihmisistä on tähän asti äänestänyt niitä puolueita, jotka nyt ovat alistuneet ns. Seta-normatiivisuuteen. Minusta näyttää siltä, että perinteisistä eduskuntapuolueista kaikki muut paitsi Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat alistuneet. Muista puolueista löytyy yksittäisiä vaikuttajia, jotka eivät uutta syrjintäperustetta hyväksy, mutta puolueina ne eivät enää puolusta kaikkien suomalaisten yhdenvertaista sanan- ja uskonnonvapautta.

Tilanne on vakava, mutta se ei ole toivoton. Meidän suuri mahdollisuutemme on siinä, että luultavasti suurin osa suomalaisista kannattaa ns. vapaata yhteiskuntaa, jossa mielipiteen, sanan- ja uskonnonvapaus kukoistavat.

Arvoisat helsinkiläinen,

olen toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna 22 vuotta. Näiden vuosien aikana olen poliittisen kokemuksen lisäksi saanut kokea myös monenlaista vastustusta. Joskus olen kokenut, miten vihamielisestä lehtikirjoituksesta on löytynyt vain tilkkeeksi totta. Eihän se mukavaa ole ollut, mutta se on karaissut.

Tässä vakavassa tilanteessa, jossa perinteinen länsimainen sanan- ja uskonnonvapaus ovat vakavasti uhattuina, koen velvollisuudekseni, jos siihen minulle valtakirjan suotte, puolustaa vapauttamme eduskunnassa. Olen valmis ottamaan vastaan sanan- ja uskonnonvapauden vastustajien iskut eduskunnassa, jotta Te saisitte elää vapaina omassa arjessanne ilman painostusta, ilman sensuuria ja ilman syrjintää.

Pyydän apuanne. Te ratkaisette Suomen suunnan. Te ratkaisette, valitaanko Helsingistä kansanedustajaa, joka puolustaa voimallisesti sanan- ja uskonnonvapautta. Pyydän Teitä aktiivisesti viemään sanaa kaikille niille ihmisille, joita pidätte tolkullisina – siis sellaisina, jotka haluavat elää vapaina suomalaisina ja haluavat tämän vapauden toisillekin suoda.

Olkoon sananvapaus jokamiehenoikeuden kaltainen itsestään selvä perusoikeus! Olkoon Suomi maa, jossa aidosti kunnioitetaan jokaisen ihmisen oikeutta ajatella vapaasti ja ilmaista mielipiteensä yksityisesti tai julkisesti ilman painostusta. Olkoon Suomi maa, jossa saamme vapaasti tunnustaa uskoamme, niin kuin oikeaksi ymmärrämme.

Siunatkoon Jumala Suomea ja varjelkoon vapauttamme!

Palveluasenteeseen syytä kiinnittää huomiota

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari järjestettiin 15.-16.6. Haikossa.

Seminaarin loppupuolella pyydettiin ryhmiä pitämään kahden minuutin puheenvuoro. Käytin seuraavan puheenvuoron:

EVÄSTYKSIÄ VALTUUSTOSTRATEGIAAN

Pormestari- ja toimiala -malli sekä vallanvaihdon ajankohdan muuttuminen ovat muuttaneet kaupungin toimintaa merkittävästi.

Tämä seminaari on vaikuttanut dynaamisemmalta kuin aiemmat. Valta on käsissämme, emmekä vain hyväksy tehtyjä suunnitelmia.

Nostan yhden asian esille.

Palveluasenne on ratkaisevan tärkeä. Byrokratialla ei ole itseisarvoa. Asioita ei pidä hallinnoida, ne pitää hoitaa. Tämä on nimenomaan asennekysymys. Virkamiehillä on paljon valtaa ihmisten asioihin. He voivat hoitaa ihmisten asiat tai jättää ne hoitamatta. Meidän tehtävämme on pitää asukkaiden puolta: ihmisten asiat on hoidettava.

Otan valitettavan esimerkin. Kaupunkilainen asuu Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Tilakeskus vuokraa asunnon alapuolelta tilan yrittäjälle, jonka toiminta aiheuttaa päivittäisen meluhaitan klo 17-21. Melu on sitä luokkaa, että itse olisin voinut hyväksyä sen kertaluonteisesti, jos naapurillani olisi ollut esim. 50-vuotispäivät, mutta en päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Asukkaat olivat yhteyksissä HeKaan ja tilakeskukseen. Asiaa palloteltiin ja hallinnoitiin, mutta vielä reilun vuoden jälkeen mitään konkreettista ei ollut tapahtunut.

Tässä tilanteessa kaupungin toiminta oli kohtuutonta niin suhteessa asukkaisiin kuin suhteessa yrittäjään.

Me olemme vaalien välillä korkein demokraattinen päättävä elin. Meidän tehtävämme on olla ihmisten palvelijoita ja pitää huolta siitä, että tämä palveluasenne näkyy omassa toiminnassamme, virkamiesten toiminnassa ja kaikkein kaupungin työntekijöiden toiminnassa. Näkyköön se myös strategiassa!

Asukkaiden toiveet Pirkkolassa olisi tullut huomioida

Uusi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. merkittäviä päätöksiä liittyen Pirkkolan asemakaavaan. On luonnolista, että Raide-Jokerin reitille rakennetaan lisää. Pidän kuitenkin tärkeänä, että olemassaolevia asukkaita ei sivuuteta, kun tehdään päätöksiä lisärakentamisesta. Olisin kannattanut Pirjontien pitämistä avoinna, jotta Pirkkolan erittäin kapeille asuinkaduille ei ohjattaisi tarpeettomasti liikennettä. Käytin valtuustossa seuraavan puheenvuoron:

  1. Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

On hyvä, että poikittaista joukkoliikennettä parannetaan. Olen puolustanut poikittaista joukkoliikennettä kaupungin päättävissä elimissä yli 20 vuotta. Bussi-Jokeri eli myöhemmältä nimeltään runkolinja 550 on ollut suuri menestys. On tullut aika korvata bussilinja raide-Jokerilla.

On luonnollista, että kaupunkirakennetta tässä yhteydessä tiivistetään, jotta keskeisestä raideyhteydestä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

Kaupunginhallituksen esitys tiivistää alueen rakentamista. Esityksen suurin kipukohta liittyy Pirjontien katkaisemiseen, mikä ohjaa liikennettä Lehtotielle, Kaskitielle ja Kangastielle, luultavasti eniten Lehtotielle.

Pirjontie on leveä kokoajakaduksi aikanaan rakennettu katu, joka on käsittääkseni ollut alkuperäiseltä nimeltään Kaarelantie. Sen oli tarkoitus yhtyä nykyiseen Kaarelantiehen, mutta rakentaminen jäi kesken ja sitten nimikin muutettiin Pirjontieksi. Pirjontien liikennemäärä on liikennesuunnittelijoiden mukaan n. 200 autoa/vrk, mikä ei toki ole kovin paljoa. Pidän kuitenkin ongelmallisena Pirjontien katkaisua, sillä Lehtotie, Kaskitie ja Kangastie ovat erittäin kapeita katuja, joille asuintalojen pihoista tullaan suoraan, ei jalkakäytävää, ei suojaväliä. Jalkakäytävien rakentaminen noille kaduille ei ole realistista. Näillä kaduilla on pihakadun tunnelma. Olen ajanut nämä kadut läpi.

Liikenne on syytä ohjata sinne, missä on tilaa ja turvallista, ei sinne, missä on ahdasta ja vaaroja.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

Turvallisuus on muistettava Pasilan rakentamisessa

Viimeisessä kokouksessaan kaupunginvaltuusto 2013-2017 käsitteli mm. Keski-Pasilan Ratapihakortteleita.

Käytin asiasta puheenvuoron, jossa nostin esiin kaavaan liittyvän turvallisuusriskin. Alla viime valtuustokauden viimeinen puheenvuoroni.

 

  1. Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja asemakaavan

muuttaminen (nro 12360)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Raskaan raideliikenteen asemien läheisyydet on syytä rakentaa tiiviisti, jopa erittäin tiiviisti. Näin olemme luomassa monille ihmisille mahdollisuudet valita joukkoliikenteen ensisijaiseksi liikennemuodokseen. Tässä kaavassa tätä tavoitetta kohti edetään voimakkaasti. Olen ollut itse kannattamassa tätä vakaasti, myös korkeaa rakentamista ja alueen tehostamista.

Viime vaiheessa minulle esitettiin yksi huolenaihe, joka on mielestäni kuitenkin syytä ottaa vakavasti. Kyse on siitä, miten tehokkaasti mahdollisessa kriisitilanteessa tämän alueen evakuointi onnistuu. Alue sijaitsee strategisesti tärkeässä paikassa eikä ole mahdotonta, että tämä ja lähialueet houkuttelisivat sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa.

Toivon siis, että jatkossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten evakuointi mahdollisessa kriisitilanteessa onnistuu.

Jos tämäkin saadaan kohdalleen, meitä saatetaan perustellusti kiittää.

Joukkoliikenne tarvitsee hyvät opasteet

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään 3.5. ikääntyneen väestön asioita. Puheenvuorossani korostin joukkoliikenteen opastuksen parantamista, mistä on hyötyä niin iäkkäille kuin kaikille muillekin.

Puheenvuoroni alla:

5

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman seuranta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Esityslistalla kerrotaan, miten Luotuja liikkumaan –verkostossa on kiinnitetty huomiota julkisen liikenteen sujuvaan käyttöön. Samalla todetaan, miten Helsingin seudun liikennelaitoksen kanssa on tehty yhteistyötä helpottamaan julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Yksi osa sujuvaa liikennevälineiden käyttöä on tietysti se, että löytää liikennevälineen. Nostan tässä esiin yhden merkittävän epäkohdan, joka tulee saada kuntoon. Kyse on siitä, miten maastossa ihmisiä opastetaan tai ei opasteta oikeille pysäkeille. Leppävaaran asemalla reittiopas voi kertoa, että bussisi lähtee laiturilta 41, mutta maastosta et löydä mitään nuolta, joka osoittaa, mistä löytyy laituri 41. Eikä sitä sieltä aukiolta edes löydetä. Jos jo terve aikuinen voi käyttää 15-20 minuuttia oikean lähtöpaikan löytämiseen, niin entä sitten ikääntynyt väestö? Leppävaara ei varmaankaan ole ainoa paikka, missä on tämänkaltaisia ongelmia, mutta yksi aivan merkittävimmistä luullakseni.

Toivon, että ne, jotka pystyvät omissa luottamustehtävissään vaikuttamaan joukkoliikenneopastuksen parantamiseksi, kiinnittävät tähän asiaan erityistä huomiota.

Palveluiden toimivuus on markkinavapautta tärkeämpää

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli pitkään lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon vallinnanvapauslainsäädäntöä. Käytin keskustelussa lyhyen puheenvuoron.

3

Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle

hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja

terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisin asia on se, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut. Nyt edessämme on niin suuri muutos, että erityistä huomiota tulee kiinnittää uuden järjestelmän pystyyn saamiseen. Samalla on pidettävä huolta, ettei siirtymäkautena ihmisten palvelujen saatavuus ja taso vaarannu.

Siksi siirtymäkauden ajaksi tulee varata riittävät taloudelliset lisäresurssit, jotta käytettävissä on riittävästi resursseja mahdollisten ongelmien ilmetessä.

Uudistuksen aikana on olennaista saada uusi järjestelmä mahdollisimman nopeasti toimimaan hyvin. Mielestäni valinnanvapauden kanssa olisi viisasta odottaa siihen asti, että uusi järjestelmä on ensin saatu toimimaan.

Ymmärrän, että tämä voi terveyspalveluyritysten kannalta olla epätoivottavaa, koska julkisen terveydenhuollon ollessa vaikeassa muutostilassa, voi olla helpointa vallata markkinoita. Pidän kuitenkin julkista terveydenhuoltoa arvossa ja ihmisten hoitamista markkinavapautta tärkeämpänä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponteni yritysmyönteisyydestä

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään Rysäkarin liittämistä Espooseen. Taustalla on Rysäkarin Linnake Oy:n pyrkimykset kannattavan yritystoiminnan aikaansaamiseksi saarelle, mitä Helsingin kaupunki ei ole kunniakkaasti edistänyt.

En kannattanut kuntarajan siirtoa, mutta halusin Helsingin osoittavan Rysäkarin Linnake Oy:llekin yritysmyönteistä asennetta jatkossa. Ponteni hyväksyttiin valtoon kokouksessa äänin 51-3.

Alla kokouksessa käyttämäni puheenvuoro:

8
Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain(1698/2009) mukaan

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Olen valtuutettu Pakarisen kanssa samaa mieltä siitä, että kaupunki ei ole toiminut asianmukaisesti Rysäkarin Linnake Oy:n asiassa. Helsingin kaupungin strategian mukaan kaupungin tulisi olla Suomen yritysmyönteisin kunta vuonna 2016.

Pitäisin kaupungin kannalta tappiona, jos asia etenee niin, että kuntarajaa joudutaan siirtämään siksi, että Helsinki ei toimi oman strategialinjauksensa mukaisesti. Mikä todistaisi Helsingin puheen yritysmyönteisyydestä pelkäksi puheeksi paremmin kuin se, että kuntarajaa täytyy siirtää yritysmyönteisyyden puutteen takia?

Minä tahdon, että Helsinki osoittaa Rysäkarin Linnake Oy:lle, että se alkaa noudattaa omaa strategiaansa. Helsinki ei voi olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki, jos Espoo on meitä yritysmyönteisempi.

Tämän tähden teen seuraavan ponsi-esityksen:

Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt muistavat kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Helsingin olisi tullut olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Helsingin kaupunginvaltuusto katsoo, että tämän tulee näkyä siinä, miten Helsingin kaupunki suhtautuu jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin.

Omistajaohjausta parannetaan – kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponteni

Tänään kaupunginvaltuusto käsitteli mm. Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Budjetti ei taaskaan ole pitänyt. Koska näytti siltä, että asiaan ei puututa sen vaatimalla tavalla, käytin seuraavan puheenvuoron ja tein asiaan liittyvän toivomusponsiesityksen. Käsittelyn kuluessa valtuusto hyväksyi toivomusponteni äänin 77-0 (7 tyhjää, 1 poissa).

5

Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan

korottaminen

– 1.3.2017 Mika Ebeling, KD

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kulosaaren metrosillan peruskorjaus on epäilemättä tarpeellinen. Tässä esityksessä kuitenkin kiusaa kaksi asiaa.

  1. Ensiksikin: Olen nähnyt tämän tapahtuvan ennenkin. Ja sitä ennen. Ja sitä ennen.
  2. Toiseksi: Kaupunginhallitus osoittaa löperöä omistajaohjausta, kun se tyytyy toteamaan, että se kehottaa Liikennelaitos –liikelaitosta kehittämään investointihankkeiden suunnittelua ja ohjausta. Emmekö me ole nähneet tätä jo aiemmin?

Ja emmekö ole nähneet sitä jo liiankin paljon?

Kuinka moni täällä salissa uskoo, että asia tulee tällä kaupunginhallituksen kehotuksella kuntoon? Pyydän, että jos täältä salista löytyy sellaista valtuutettua, joka tämän uskoo, niin hän nostaisi kätensä ylös.

Yksi löytyi, mutta ei siis juuri ketään.

Mutta arvoisa valtuusto ja arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet: tämä ei ole vastuunkantoa. Tämä on vastuunvälttelyä. Jos me puutumme vakavaan ongelmaan tavalla, jonka emme itsekään usko ratkaisevan ongelmaa.

Kun kädessämme on vakava ongelma, emme saa tyytyä hurskastelevaan lausahdukseen, vaan meidän tulee tehdä voitavamme, jotta asiat tulisivat kuntoon.

Siksi en pidä oikeana, että täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus vain kehottaisi parantamaan toimintaa, vaan kyllä tähän tarvitaan jotakin konkretiaa.

Mielestäni on tärkeää, että kaupunginhallitus edellyttää saavansa Liikennelaitos –liikelaitokselta selvityksen, miten HKL parantaa toimintaansa tämän johdosta.

Tämän johdosta esitän hyväksyttäväksi seuraavaa toivomuspontta:

Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelaitokselta selvitystä niistä konreettisista toimista, joihin Liikennelaitos –liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Kiitos.

Varat lasten määrän mukaan ja työllisyyden hoito kuntoon

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin eräitä poikkeamia vuoden 2016 talousarvioon. Käytin pienen puheenvuoron, jossa kannatin kahta esitettyä hyvää pontta.

4

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Arvoisa puheenjohtaja!

Valtuutettu Vesikansan esitys (”Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.”) on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä olen aiemmin puhunut. Sitovaksi tavoitteeksi on järkevää valita kustannukset lasta kohti, sillä kaikille lapsille pitää palvelut järjestää.

Kannatan myös valtuutettu Hakasen pontta (”Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää.”). Hän on vuosien ajan esittänyt tämän suuntaisia esityksiä ja on mielestäni häpeällistä, että asiaa ei ole saatu kuntoon.

Valtuuston strategiaseminaarissa pohdittiin onnistumisia ja epäonnistumisia

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 2.-3.2. Haikkoon pohtimaan sitä, miten valtuustokausi on mennyt. Samalla virkamiehet saivat eväitä uuden strategian hahmottamiseen uudelle valtuustolle, joka aikanaan strategiastaan päättää.

Käytin kokouksessa KD:n ryhmäpuheenvuoron, jossa arvioin 4 vuoden onnistumisia ja epäonnistumisia.

VALTUUSTOSEMINAARI
– 2.-3.2.2017 Haikon kartano
– Mika Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät seminaarin osanottajat!

On hyvä, että kaupunginvaltuusto ainakin valtuustokauden alussa suunnittelee alkanutta kautta strategiaseminaarissa ja valtuustokauden loppuvaiheessa tarkastelee suureksi osaksi jo mennyttä kautta.

Jotta tällaisesta tarkastelusta olisi mahdollisimman suuri hyöty, tulee myös epäonnistumiset nostaa reippaasti esille ja tarkasteltavaksi. Mielestämme hyväksi esimerkiksi käy toissapäinen kaupunginvaltuuston kyselytunnin keskustelu, jossa apulaiskaupunginjohtaja Viljanen kertoi, mihin toimenpiteisiin opetusvirastossa paljastunut rikosepäily oli johtanut.

Myönnän, että olimme hyvin positiivisesti yllättyneitä siitä, miten paljon työtä oli jo tehty asioiden korjaamiseksi. Meidän tulee pyrkiä suhtautumaan vakaviin epäonnistumisiin samalla vakavuudella kuin tuohon rikosepäilyyn. Epäonnistuminen ei tietenkään itsessään ole rikos, mutta meillä pitäisi olla se asenne, että inhoamme epäonnistumisia niin paljon, ettemme salli niiden toistuvan.

Kun virastot ja liikelaitokset arvioivat omaa onnistumistaan, niin helposti käy niin, että vahvasti painotetaan onnistumia ja epäonnistumiset mieluummin jopa unohdetaan.

Tämän todettuamme, on kuitenkin todettava, että aika monessa asiassa olemme tällä valtuustokaudella myös onnistuneet.

Velkaantumisen kääntäminen laskuun on tärkeä asia. Tässä on varmasti auttanut se, mitä tuottavuustavoitteeksi kutsutaan. Tuottavuustavoitteen ongelma oli, kuten olemme aiemminkin todenneet se, että se ei oikeasti ollut tuottavuustavoite, vaan menoleikkuri.

Kristillisdemokraatteina pidämme tärkeänä, että asioista puhutaan rehellisesti ja oikeilla nimillä. Uskomme, että rehellinen puhetapa vaikuttaa politiikan arvostukseen merkittävästi. Mikäli tulevalle kaudelle tarvitaan vastaavanlainen työkalu kuin tuottavuustavoite on ollut, sitä ei enää tule kutsua tuottavuustavoitteeksi, vaan säästötavoitteeksi.

Valtuustokauden aikana on myös päätetty johtamisjärjestelmän uudistamisesta, jopa mullistamisesta. Uudistuksesta päättäminen on ollut merkittävä saavutus, mutta päätös ei vielä takaa menestystä. Ratkaisevaa on se, miten päätöksen toimeenpanossa onnistutaan. Kun samanaikaisesti on tulossa sote- ja maakunta-uudistus, niin on suuri vaara, että uudistusten toteuttaminen ei onnistu toivotusti.

Ympäristöasioissa kaupunki vaikuttaa onnistuneen jopa erinomaisesti. Esim. päästöt ovat vähentyneet huomattavasti.

Sen sijaan johtamisessa on ollut myös ongelmia. Opetusvirastossa oli ilmeisesti mahdollisuus pitkäaikaiseen merkittävään rikolliseen toimintaan. Se kertoo, että järjestelmässä on ollut vikaa.

Mutta myös Länsi-metron käynnistämisen häpeällinen viivästyminen kertoo ongelmista. Meidän ei tule väistää vastuutamme toteamalla, että asia ei ole suoraan meidän päätettävissämme. Kyllä Länsi-metro on helsinkiläistenkin asia ja siksi valtuuston tulee kantaa siitä vastuunsa.

Toinen merkittävä epäonnistuminen oli Helsingin Bussiliikenteen tappiollinen taaperrus vuodesta toiseen. Valtuustolle oli Helsingin Bussiliikennettä perustettaessa esitetty aivan toisenlainen kuva yhtiön tulevasta menestyksestä. Me halusimme, että syyt tähän virheeseen olisi selvitetty, mutta valitettavasti valtuuston enemmistö oli eri mieltä. Virheen syitä ei haluttu selvittää. Pidämme tätä hälyttävänä.

Valtuustossa päätökset tehdään enemmistöön perustuen. Siksi kaikki päätökset ovat enemmistöpäätöksiä – sekä onnistuneet että epäonnistuneet päätökset. Jos emme ole valmiita paneutumaan siihen, miksi huonoja päätöksiä on tehty, niin kuinka me ikinä opimme? Kun virheitä on tehty, politikointi tulisi jättää sikseen. Sillä tavoin voimme jatkossa tehdä parempia päätöksiä.

Kristillisdemokraatit ovat valmiita tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti ja toivoo vastaavaa myös muilta ryhmiltä.

Sivistystoimen puolella iloitsemme erityisesti koulutustakuun toteutumisesta. On tärkeää, että koulunsa päättäneet löytävät opiskelupaikan eivätkä putoa tyhjän päälle.

Digitalisaatio etenee. E-aineistot ovat lyöneet itsensä läpi kirjastoissa. Kaupungin tulee elää tässä murroksessa vahvasti mukana, sillä digitaalisten mahdollisuuksien hyvä hyödyntäminen on epäilemättä yksi tulevaisuuden menestystekijä.

Ilolla panimme merkille myös museoiden kävijäennätykset. Museot ovat säilyttämässä arvokasta kulttuuriperintöämme, mutta tuon kulttuuriperinnön säilyttämisen ensisijainen paikka eivät ole museot, vaan ihmisten mielet. Siksi on tärkeää, että museoilla on myös runsaasti kävijöitä.

Työllisyys on tärkeä kysymys. Pitkäaikaistyöttömyyden osalta emme ole onnistuneet. Tämä vaatii lisää toimenpiteitä.

Erityisen ilahtunut olemme poikittaisen joukkoliikenteen hyvästä kehityksestä. Valtuustokauden aikana sen osuus on noussut 18,9 %:sta 22,88 %:iin. Määrät ovat vieläkin vähäisiä, mutta ensimmäinen poikittaisen joukkoliikenteen prosentti, jonka muistan, oli 12 %. Siihen nähden parannus on ollut huomattava. Olemme vuodesta toiseen painottaneet poikittaiseen joukkoliikenteeseen satsaamisen tärkeyttä. Kaupunki pystyy määrätietoisuudella pikkuhiljaa parantamaan tätä osuutta edelleen merkittävästi. Tässä tahdomme antaa tukemme.

Tähän liittyen mieleeni tulee eräs valtuustokeskustelu kauan sitten. Jokeri I oli juuri saatu käyntiin, kun joukkoliikenneasioita valtuustossa käsiteltiin. Käytin puheenvuoron, missä korostin poikittaisen joukkoliikenteen jatkuvan kehittämisen merkitystä ja sitä, miten meidän tulee kiirehtiä Jokeri II:n aikaansaamista. Silloin kunnioitettu puheenjohtaja (=Harry Bogomoloff) tokaisi penkistään kuuluvasti jotenkin tähän tapaan: ”Vastahan se Jokeri I on saatu aikaan”.

No nyt meillä on Jokeri II:n eli runkolinja 560 ja muutenkin poikittainen joukkoliikenne paranee. Jatkakaamme keskeytyksettä työtä tämän hyväksi, sillä poikittainen joukkoliikenne on lähtenyt hyvin huonosta tilanteesta hyvin vanhojen virheiden johdosta, kun aikanaan poikittainen liikenne rakennettiin henkilöautoliikenteen varaan, mistä kehä I ja kehä III kertovat. Jos jo tuolloin olisi rakennettu tehokas poikittainen joukkoliikenne, joukkoliikenteen osuus poikittaisesta liikenteestä voisi hyvinkin olla yli 50 %.

Esteettömyyden edistämisessä esim. HKL on onnistunut hyvin. Iloitsemme siitä, että pyrkimys esteettömyyteen on kaupungissa laajasti omaksuttu.

Terveyden edistämisen suhteen kuva on kahtalainen. Toisaalta iso osa helsinkiläisistä voi hyvin ja he ovat terveitä, mutta polarisaatio on tässä asiassa lisääntynyt. KD korostaa sitä, että emme saa olla välinpitämättömiä niistä, joiden kyky huolehtia omasta terveydestään ei ole hyvä.

Pidämme hyvänä sitä, että ikääntyneet voivat asua kotona, jos he siihen turvallisesti kykenevät. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä, ettei kukaan jää kotiin heitteille. Kotiavun palveluiden tulee olla riittäviä, niin että ikääntyneen on oikeasti turvallista asua kotonaan.

Lopuksi kiitos seminaarin järjestäjille ja muille osanottajille.

Kiitos!