Kannanotto

RSS

IPCC:n ilmastomallin selvin ongelma on auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi

Helsingin kaupunginvaltuuston puolivälin seminaarissa tarkasteltiin johtamisjärjestelmän muutosten onnistumista ja kaupungin strategiaa. KD:n ryhmäpuheenvuorossa totesin johtamisjärjestelmän uudistamisen onnistuneen kohtuullisen hyvin. Työntekijöiden jaksaminen on kuitenkin haaste, johon tulee puuttua.

Korostin, että toiminnan tehokkuus ei saa tarkoittaa esim. vanhusten huonoa hoitoa. Tehokkuuden tulee palvella ihmisiä.. Yhteiskunnan vastuuta lisää perhesuhteiden heikentyminen. Siksi yhteiskunnan onkin syytä toimia tavalla, joka edistää perheyhteyksiä.

Korostin myös sisäilmaongelmien määrätietoista hoitamista. Samoin kasvavassakin kaupungissa tulee säilyttää riittävät virkistysalueet. Terveydelle haitallisia päästöjä on edelleen saatava  vähennettyä.

Ilmastonmuutoksesta totesin seuraavaa:

”Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset vaikuttavat laajasti politiikkaamme ja varojemme käyttöön. Olisi hyvä, jos päätöksenteossa ilmastonmuutoksen vastaisille toimenpiteille annettaisiin selkeä hintalappu. Että päätöksistä kävisi ilmi, paljonko kustannuksista aiheutuu ilmastonmuutoksen vastustamisesta.

IPCC:n ilmastomallien heikkous on auringon vakioiminen. Kun lähes kaikki maapallon ilmakehän energia on peräisin auringosta ja me tiedämme, että auringon aktiivisuus ei ole vakio, niin auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi sisältää mahdollisuuden erittäin suuriin virhelaskelmiin.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että IPCC:n lämpötilaennusteet eivät ole toteutuneet, vaan toteutuma on jäänyt alimmankin skenaarion alarajan alapuolelle.

On tärkeää, että politiikka ei ohjaa tiedettä, vaan vapaa tiede ohjaa politiikkaa. Ilmasto- ja aurinkotutkimuksen etenemistä on seurattava.”

SANAN- JA USKONNONVAPAUDEN PUOLESTA! – tiedote ja puhereferaatti

Avasin Eduskuntavaalikampanjani ti 26.2. Vaalikampanjani ykkösteema on ”Sanan- ja uskonnonvapauden” puolesta. Valitsin teeman, koska havahduin siihen, miten Suomalaista sanan- ja uskonnonvapautta yritetään tukahduttaa. Aki Ruotsala, Tapio Puolimatka, Aito avioliitto – sananvapauden rajoittamisen uhrit ovat monet.

Tilannearvioni on seuraava. On kaksi ryhmää, joiden sananvapautta erityisesti kavennetaan. Nämä ryhmät ovat: konservatiiviset kristityt ja Suomen rajoja puolustavat kansallismieliset. On varsin monia, jotka kuuluvat näihin molempiin ryhmiin.

Ongelman suuruus hahmottuu meille, kun katsomme kehitystä muissa ns. länsimaissa. USA:ssa erityisesti Massachusettsin osavaltiossa Seta-henkiset aktivistit ovat häirinneet merkittävästi kirkkojenkin toimintaa eikä poliisi aina puutu edes hengellisen tilaisuuden tarkoitukselliseen häirintään. Englannissa eräs kristitty matematiikan opettaja kehaisi tyttöryhmää hyvin suoritetusta matematiikan tehtävästä sanoen: ”Well done girls”. Tuolloin yksi tyttö, joka oli mielestään poika, veti pultit sillä seurauksella, että kristitty matematiikan opettaja pidätettiin opetustehtävistä!

Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja pienen tauon jälkeen taas Suomessakin eri tavoin maahanmuutosta ja globalismista ajattelevia puolueita eristetään ja kohdellaan rasisteina.

Meidän on syytä ymmärtää, että pahat voimat tekevät aktiivisesti työtään. Meidän on myös syytä ymmärtää, että jos me emme ryhdy aktiivisesti puolustamaan oikeuksiamme, vaan vältämme kohtaamista sanan- ja uskonnonvapauden vihollisten kanssa, niin sanan- ja uskonnonvapaus kuihtuu Suomessa päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta.

Natsi-Saksan synty on meille varoittava esimerkki. Joku viisas on sanonut jotenkin tähän tapaan: ”Pahuus ei päässyt valtaan oman pahuutensa tähden, vaan hyvien ihmisten vaikenemisen tähden.”

Suomen tilanne on erittäin vakava nähdäkseni kahdesta syystä. Ensiksikin tolkun ihmiset ovat heikosti järjestäytyneitä. Toinen syy on se, että suurin osa tolkun ihmisistä on tähän asti äänestänyt niitä puolueita, jotka nyt ovat alistuneet ns. Seta-normatiivisuuteen. Minusta näyttää siltä, että perinteisistä eduskuntapuolueista kaikki muut paitsi Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat alistuneet. Muista puolueista löytyy yksittäisiä vaikuttajia, jotka eivät uutta syrjintäperustetta hyväksy, mutta puolueina ne eivät enää puolusta kaikkien suomalaisten yhdenvertaista sanan- ja uskonnonvapautta.

Tilanne on vakava, mutta se ei ole toivoton. Meidän suuri mahdollisuutemme on siinä, että luultavasti suurin osa suomalaisista kannattaa ns. vapaata yhteiskuntaa, jossa mielipiteen, sanan- ja uskonnonvapaus kukoistavat.

Arvoisat helsinkiläinen,

olen toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna 22 vuotta. Näiden vuosien aikana olen poliittisen kokemuksen lisäksi saanut kokea myös monenlaista vastustusta. Joskus olen kokenut, miten vihamielisestä lehtikirjoituksesta on löytynyt vain tilkkeeksi totta. Eihän se mukavaa ole ollut, mutta se on karaissut.

Tässä vakavassa tilanteessa, jossa perinteinen länsimainen sanan- ja uskonnonvapaus ovat vakavasti uhattuina, koen velvollisuudekseni, jos siihen minulle valtakirjan suotte, puolustaa vapauttamme eduskunnassa. Olen valmis ottamaan vastaan sanan- ja uskonnonvapauden vastustajien iskut eduskunnassa, jotta Te saisitte elää vapaina omassa arjessanne ilman painostusta, ilman sensuuria ja ilman syrjintää.

Pyydän apuanne. Te ratkaisette Suomen suunnan. Te ratkaisette, valitaanko Helsingistä kansanedustajaa, joka puolustaa voimallisesti sanan- ja uskonnonvapautta. Pyydän Teitä aktiivisesti viemään sanaa kaikille niille ihmisille, joita pidätte tolkullisina – siis sellaisina, jotka haluavat elää vapaina suomalaisina ja haluavat tämän vapauden toisillekin suoda.

Olkoon sananvapaus jokamiehenoikeuden kaltainen itsestään selvä perusoikeus! Olkoon Suomi maa, jossa aidosti kunnioitetaan jokaisen ihmisen oikeutta ajatella vapaasti ja ilmaista mielipiteensä yksityisesti tai julkisesti ilman painostusta. Olkoon Suomi maa, jossa saamme vapaasti tunnustaa uskoamme, niin kuin oikeaksi ymmärrämme.

Siunatkoon Jumala Suomea ja varjelkoon vapauttamme!

Palveluasenteeseen syytä kiinnittää huomiota

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari järjestettiin 15.-16.6. Haikossa.

Seminaarin loppupuolella pyydettiin ryhmiä pitämään kahden minuutin puheenvuoro. Käytin seuraavan puheenvuoron:

EVÄSTYKSIÄ VALTUUSTOSTRATEGIAAN

Pormestari- ja toimiala -malli sekä vallanvaihdon ajankohdan muuttuminen ovat muuttaneet kaupungin toimintaa merkittävästi.

Tämä seminaari on vaikuttanut dynaamisemmalta kuin aiemmat. Valta on käsissämme, emmekä vain hyväksy tehtyjä suunnitelmia.

Nostan yhden asian esille.

Palveluasenne on ratkaisevan tärkeä. Byrokratialla ei ole itseisarvoa. Asioita ei pidä hallinnoida, ne pitää hoitaa. Tämä on nimenomaan asennekysymys. Virkamiehillä on paljon valtaa ihmisten asioihin. He voivat hoitaa ihmisten asiat tai jättää ne hoitamatta. Meidän tehtävämme on pitää asukkaiden puolta: ihmisten asiat on hoidettava.

Otan valitettavan esimerkin. Kaupunkilainen asuu Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Tilakeskus vuokraa asunnon alapuolelta tilan yrittäjälle, jonka toiminta aiheuttaa päivittäisen meluhaitan klo 17-21. Melu on sitä luokkaa, että itse olisin voinut hyväksyä sen kertaluonteisesti, jos naapurillani olisi ollut esim. 50-vuotispäivät, mutta en päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Asukkaat olivat yhteyksissä HeKaan ja tilakeskukseen. Asiaa palloteltiin ja hallinnoitiin, mutta vielä reilun vuoden jälkeen mitään konkreettista ei ollut tapahtunut.

Tässä tilanteessa kaupungin toiminta oli kohtuutonta niin suhteessa asukkaisiin kuin suhteessa yrittäjään.

Me olemme vaalien välillä korkein demokraattinen päättävä elin. Meidän tehtävämme on olla ihmisten palvelijoita ja pitää huolta siitä, että tämä palveluasenne näkyy omassa toiminnassamme, virkamiesten toiminnassa ja kaikkein kaupungin työntekijöiden toiminnassa. Näkyköön se myös strategiassa!

Asukkaiden toiveet Pirkkolassa olisi tullut huomioida

Uusi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. merkittäviä päätöksiä liittyen Pirkkolan asemakaavaan. On luonnolista, että Raide-Jokerin reitille rakennetaan lisää. Pidän kuitenkin tärkeänä, että olemassaolevia asukkaita ei sivuuteta, kun tehdään päätöksiä lisärakentamisesta. Olisin kannattanut Pirjontien pitämistä avoinna, jotta Pirkkolan erittäin kapeille asuinkaduille ei ohjattaisi tarpeettomasti liikennettä. Käytin valtuustossa seuraavan puheenvuoron:

  1. Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

On hyvä, että poikittaista joukkoliikennettä parannetaan. Olen puolustanut poikittaista joukkoliikennettä kaupungin päättävissä elimissä yli 20 vuotta. Bussi-Jokeri eli myöhemmältä nimeltään runkolinja 550 on ollut suuri menestys. On tullut aika korvata bussilinja raide-Jokerilla.

On luonnollista, että kaupunkirakennetta tässä yhteydessä tiivistetään, jotta keskeisestä raideyhteydestä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

Kaupunginhallituksen esitys tiivistää alueen rakentamista. Esityksen suurin kipukohta liittyy Pirjontien katkaisemiseen, mikä ohjaa liikennettä Lehtotielle, Kaskitielle ja Kangastielle, luultavasti eniten Lehtotielle.

Pirjontie on leveä kokoajakaduksi aikanaan rakennettu katu, joka on käsittääkseni ollut alkuperäiseltä nimeltään Kaarelantie. Sen oli tarkoitus yhtyä nykyiseen Kaarelantiehen, mutta rakentaminen jäi kesken ja sitten nimikin muutettiin Pirjontieksi. Pirjontien liikennemäärä on liikennesuunnittelijoiden mukaan n. 200 autoa/vrk, mikä ei toki ole kovin paljoa. Pidän kuitenkin ongelmallisena Pirjontien katkaisua, sillä Lehtotie, Kaskitie ja Kangastie ovat erittäin kapeita katuja, joille asuintalojen pihoista tullaan suoraan, ei jalkakäytävää, ei suojaväliä. Jalkakäytävien rakentaminen noille kaduille ei ole realistista. Näillä kaduilla on pihakadun tunnelma. Olen ajanut nämä kadut läpi.

Liikenne on syytä ohjata sinne, missä on tilaa ja turvallista, ei sinne, missä on ahdasta ja vaaroja.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

Turvallisuus on muistettava Pasilan rakentamisessa

Viimeisessä kokouksessaan kaupunginvaltuusto 2013-2017 käsitteli mm. Keski-Pasilan Ratapihakortteleita.

Käytin asiasta puheenvuoron, jossa nostin esiin kaavaan liittyvän turvallisuusriskin. Alla viime valtuustokauden viimeinen puheenvuoroni.

 

  1. Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja asemakaavan

muuttaminen (nro 12360)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Raskaan raideliikenteen asemien läheisyydet on syytä rakentaa tiiviisti, jopa erittäin tiiviisti. Näin olemme luomassa monille ihmisille mahdollisuudet valita joukkoliikenteen ensisijaiseksi liikennemuodokseen. Tässä kaavassa tätä tavoitetta kohti edetään voimakkaasti. Olen ollut itse kannattamassa tätä vakaasti, myös korkeaa rakentamista ja alueen tehostamista.

Viime vaiheessa minulle esitettiin yksi huolenaihe, joka on mielestäni kuitenkin syytä ottaa vakavasti. Kyse on siitä, miten tehokkaasti mahdollisessa kriisitilanteessa tämän alueen evakuointi onnistuu. Alue sijaitsee strategisesti tärkeässä paikassa eikä ole mahdotonta, että tämä ja lähialueet houkuttelisivat sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa.

Toivon siis, että jatkossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten evakuointi mahdollisessa kriisitilanteessa onnistuu.

Jos tämäkin saadaan kohdalleen, meitä saatetaan perustellusti kiittää.

Joukkoliikenne tarvitsee hyvät opasteet

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään 3.5. ikääntyneen väestön asioita. Puheenvuorossani korostin joukkoliikenteen opastuksen parantamista, mistä on hyötyä niin iäkkäille kuin kaikille muillekin.

Puheenvuoroni alla:

5

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman seuranta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Esityslistalla kerrotaan, miten Luotuja liikkumaan –verkostossa on kiinnitetty huomiota julkisen liikenteen sujuvaan käyttöön. Samalla todetaan, miten Helsingin seudun liikennelaitoksen kanssa on tehty yhteistyötä helpottamaan julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Yksi osa sujuvaa liikennevälineiden käyttöä on tietysti se, että löytää liikennevälineen. Nostan tässä esiin yhden merkittävän epäkohdan, joka tulee saada kuntoon. Kyse on siitä, miten maastossa ihmisiä opastetaan tai ei opasteta oikeille pysäkeille. Leppävaaran asemalla reittiopas voi kertoa, että bussisi lähtee laiturilta 41, mutta maastosta et löydä mitään nuolta, joka osoittaa, mistä löytyy laituri 41. Eikä sitä sieltä aukiolta edes löydetä. Jos jo terve aikuinen voi käyttää 15-20 minuuttia oikean lähtöpaikan löytämiseen, niin entä sitten ikääntynyt väestö? Leppävaara ei varmaankaan ole ainoa paikka, missä on tämänkaltaisia ongelmia, mutta yksi aivan merkittävimmistä luullakseni.

Toivon, että ne, jotka pystyvät omissa luottamustehtävissään vaikuttamaan joukkoliikenneopastuksen parantamiseksi, kiinnittävät tähän asiaan erityistä huomiota.

Palveluiden toimivuus on markkinavapautta tärkeämpää

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli pitkään lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon vallinnanvapauslainsäädäntöä. Käytin keskustelussa lyhyen puheenvuoron.

3

Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle

hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja

terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisin asia on se, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut. Nyt edessämme on niin suuri muutos, että erityistä huomiota tulee kiinnittää uuden järjestelmän pystyyn saamiseen. Samalla on pidettävä huolta, ettei siirtymäkautena ihmisten palvelujen saatavuus ja taso vaarannu.

Siksi siirtymäkauden ajaksi tulee varata riittävät taloudelliset lisäresurssit, jotta käytettävissä on riittävästi resursseja mahdollisten ongelmien ilmetessä.

Uudistuksen aikana on olennaista saada uusi järjestelmä mahdollisimman nopeasti toimimaan hyvin. Mielestäni valinnanvapauden kanssa olisi viisasta odottaa siihen asti, että uusi järjestelmä on ensin saatu toimimaan.

Ymmärrän, että tämä voi terveyspalveluyritysten kannalta olla epätoivottavaa, koska julkisen terveydenhuollon ollessa vaikeassa muutostilassa, voi olla helpointa vallata markkinoita. Pidän kuitenkin julkista terveydenhuoltoa arvossa ja ihmisten hoitamista markkinavapautta tärkeämpänä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponteni yritysmyönteisyydestä

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään Rysäkarin liittämistä Espooseen. Taustalla on Rysäkarin Linnake Oy:n pyrkimykset kannattavan yritystoiminnan aikaansaamiseksi saarelle, mitä Helsingin kaupunki ei ole kunniakkaasti edistänyt.

En kannattanut kuntarajan siirtoa, mutta halusin Helsingin osoittavan Rysäkarin Linnake Oy:llekin yritysmyönteistä asennetta jatkossa. Ponteni hyväksyttiin valtoon kokouksessa äänin 51-3.

Alla kokouksessa käyttämäni puheenvuoro:

8
Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain(1698/2009) mukaan

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Olen valtuutettu Pakarisen kanssa samaa mieltä siitä, että kaupunki ei ole toiminut asianmukaisesti Rysäkarin Linnake Oy:n asiassa. Helsingin kaupungin strategian mukaan kaupungin tulisi olla Suomen yritysmyönteisin kunta vuonna 2016.

Pitäisin kaupungin kannalta tappiona, jos asia etenee niin, että kuntarajaa joudutaan siirtämään siksi, että Helsinki ei toimi oman strategialinjauksensa mukaisesti. Mikä todistaisi Helsingin puheen yritysmyönteisyydestä pelkäksi puheeksi paremmin kuin se, että kuntarajaa täytyy siirtää yritysmyönteisyyden puutteen takia?

Minä tahdon, että Helsinki osoittaa Rysäkarin Linnake Oy:lle, että se alkaa noudattaa omaa strategiaansa. Helsinki ei voi olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki, jos Espoo on meitä yritysmyönteisempi.

Tämän tähden teen seuraavan ponsi-esityksen:

Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt muistavat kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Helsingin olisi tullut olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Helsingin kaupunginvaltuusto katsoo, että tämän tulee näkyä siinä, miten Helsingin kaupunki suhtautuu jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin.

Omistajaohjausta parannetaan – kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponteni

Tänään kaupunginvaltuusto käsitteli mm. Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Budjetti ei taaskaan ole pitänyt. Koska näytti siltä, että asiaan ei puututa sen vaatimalla tavalla, käytin seuraavan puheenvuoron ja tein asiaan liittyvän toivomusponsiesityksen. Käsittelyn kuluessa valtuusto hyväksyi toivomusponteni äänin 77-0 (7 tyhjää, 1 poissa).

5

Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan

korottaminen

– 1.3.2017 Mika Ebeling, KD

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kulosaaren metrosillan peruskorjaus on epäilemättä tarpeellinen. Tässä esityksessä kuitenkin kiusaa kaksi asiaa.

  1. Ensiksikin: Olen nähnyt tämän tapahtuvan ennenkin. Ja sitä ennen. Ja sitä ennen.
  2. Toiseksi: Kaupunginhallitus osoittaa löperöä omistajaohjausta, kun se tyytyy toteamaan, että se kehottaa Liikennelaitos –liikelaitosta kehittämään investointihankkeiden suunnittelua ja ohjausta. Emmekö me ole nähneet tätä jo aiemmin?

Ja emmekö ole nähneet sitä jo liiankin paljon?

Kuinka moni täällä salissa uskoo, että asia tulee tällä kaupunginhallituksen kehotuksella kuntoon? Pyydän, että jos täältä salista löytyy sellaista valtuutettua, joka tämän uskoo, niin hän nostaisi kätensä ylös.

Yksi löytyi, mutta ei siis juuri ketään.

Mutta arvoisa valtuusto ja arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet: tämä ei ole vastuunkantoa. Tämä on vastuunvälttelyä. Jos me puutumme vakavaan ongelmaan tavalla, jonka emme itsekään usko ratkaisevan ongelmaa.

Kun kädessämme on vakava ongelma, emme saa tyytyä hurskastelevaan lausahdukseen, vaan meidän tulee tehdä voitavamme, jotta asiat tulisivat kuntoon.

Siksi en pidä oikeana, että täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus vain kehottaisi parantamaan toimintaa, vaan kyllä tähän tarvitaan jotakin konkretiaa.

Mielestäni on tärkeää, että kaupunginhallitus edellyttää saavansa Liikennelaitos –liikelaitokselta selvityksen, miten HKL parantaa toimintaansa tämän johdosta.

Tämän johdosta esitän hyväksyttäväksi seuraavaa toivomuspontta:

Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelaitokselta selvitystä niistä konreettisista toimista, joihin Liikennelaitos –liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Kiitos.

Varat lasten määrän mukaan ja työllisyyden hoito kuntoon

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin eräitä poikkeamia vuoden 2016 talousarvioon. Käytin pienen puheenvuoron, jossa kannatin kahta esitettyä hyvää pontta.

4

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Arvoisa puheenjohtaja!

Valtuutettu Vesikansan esitys (”Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.”) on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä olen aiemmin puhunut. Sitovaksi tavoitteeksi on järkevää valita kustannukset lasta kohti, sillä kaikille lapsille pitää palvelut järjestää.

Kannatan myös valtuutettu Hakasen pontta (”Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää.”). Hän on vuosien ajan esittänyt tämän suuntaisia esityksiä ja on mielestäni häpeällistä, että asiaa ei ole saatu kuntoon.