Ajankohtaista

RSS

Kysyin pormestari Vapaavuorelta toimia Tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksia riistävän toiminnan pysäyttämiseksi

Jätin kaupunginvaltuuston kyselytunnille seuraavan kysymyksen:

”Yhdenvertaisuuslain 8§:n mukaan ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Edelleen yhdenvertaisuuslain 10§:n mukaan ” Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”

Helsingin Tasa-arvotoimikunta oli kutsunut minut 19.3. paneeliin eduskuntavaaliehdokkaille. 22.2. lähettämässään viestissä toimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä ilmoitti toimikunnan peruvan kutsuni eduskuntavaalipaneeliin, koska olin jättänyt heidän tahtonsa vastaisen eriävän mielipiteen.

Tasa-arvotoimikunta on siis riistämässä sanan- ja uskonnonvapautta koskevia ihmisoikeuksiani ja selvästi syrjii minua ja kohtelee minua henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta.

Tämän johdosta kysyn: 1. Mitä pormestari Jan Vapaavuori aikoo tehdä lopettaakseen tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksiani riistävän toiminnan? 2. Miten pormestari Jan Vapaavuori pitää huolta, että ihmisoikeuksiani polkevaa tasa-arvotoimikunnan suunnittelemaa paneelia ei järjestetä?

(lihavointi lisätty artikkeliin)

Valtuuston puheenjohtajisto valitsee tiistaina 12.3. kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3. käsiteltävät asiat. Puheenjohtajiston (Otso Kivekäs Vihr., Harry Bogomoloff Kok ja Pentti Arajärvi SDP) valinta tulee kertomaan siitä, miten tärkeänä puheenjohtajisto pitää ihmisoikeuksien kunnioittamista Helsingissä.

Tänään Lähiradion haastattelu klo 12.30-13 mm. sananvapaudesta

12:30-13:00 Tiinan hyvät uutiset, lähiradio 100,3 MHz.

Tänään voit kuunnella Lähiradiosta 100,3 MHz suoran haastatteluni Tiinan hyvät uutiset – ohjelmasta. Vaaleissa on monia isoja asioita. Sanan- ja uskonnonvapaus, Suomen säilyminen suomalaisten kotina, islamisaation torjuminen ja sirpaleisen sosiaaliturvajärjestelmän kokoaminen. Tervetuloa kuuntelemaan!

SANAN- JA USKONNONVAPAUDEN PUOLESTA! – tiedote ja puhereferaatti

Avasin Eduskuntavaalikampanjani ti 26.2. Vaalikampanjani ykkösteema on ”Sanan- ja uskonnonvapauden” puolesta. Valitsin teeman, koska havahduin siihen, miten Suomalaista sanan- ja uskonnonvapautta yritetään tukahduttaa. Aki Ruotsala, Tapio Puolimatka, Aito avioliitto – sananvapauden rajoittamisen uhrit ovat monet.

Tilannearvioni on seuraava. On kaksi ryhmää, joiden sananvapautta erityisesti kavennetaan. Nämä ryhmät ovat: konservatiiviset kristityt ja Suomen rajoja puolustavat kansallismieliset. On varsin monia, jotka kuuluvat näihin molempiin ryhmiin.

Ongelman suuruus hahmottuu meille, kun katsomme kehitystä muissa ns. länsimaissa. USA:ssa erityisesti Massachusettsin osavaltiossa Seta-henkiset aktivistit ovat häirinneet merkittävästi kirkkojenkin toimintaa eikä poliisi aina puutu edes hengellisen tilaisuuden tarkoitukselliseen häirintään. Englannissa eräs kristitty matematiikan opettaja kehaisi tyttöryhmää hyvin suoritetusta matematiikan tehtävästä sanoen: ”Well done girls”. Tuolloin yksi tyttö, joka oli mielestään poika, veti pultit sillä seurauksella, että kristitty matematiikan opettaja pidätettiin opetustehtävistä!

Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja pienen tauon jälkeen taas Suomessakin eri tavoin maahanmuutosta ja globalismista ajattelevia puolueita eristetään ja kohdellaan rasisteina.

Meidän on syytä ymmärtää, että pahat voimat tekevät aktiivisesti työtään. Meidän on myös syytä ymmärtää, että jos me emme ryhdy aktiivisesti puolustamaan oikeuksiamme, vaan vältämme kohtaamista sanan- ja uskonnonvapauden vihollisten kanssa, niin sanan- ja uskonnonvapaus kuihtuu Suomessa päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta.

Natsi-Saksan synty on meille varoittava esimerkki. Joku viisas on sanonut jotenkin tähän tapaan: ”Pahuus ei päässyt valtaan oman pahuutensa tähden, vaan hyvien ihmisten vaikenemisen tähden.”

Suomen tilanne on erittäin vakava nähdäkseni kahdesta syystä. Ensiksikin tolkun ihmiset ovat heikosti järjestäytyneitä. Toinen syy on se, että suurin osa tolkun ihmisistä on tähän asti äänestänyt niitä puolueita, jotka nyt ovat alistuneet ns. Seta-normatiivisuuteen. Minusta näyttää siltä, että perinteisistä eduskuntapuolueista kaikki muut paitsi Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat alistuneet. Muista puolueista löytyy yksittäisiä vaikuttajia, jotka eivät uutta syrjintäperustetta hyväksy, mutta puolueina ne eivät enää puolusta kaikkien suomalaisten yhdenvertaista sanan- ja uskonnonvapautta.

Tilanne on vakava, mutta se ei ole toivoton. Meidän suuri mahdollisuutemme on siinä, että luultavasti suurin osa suomalaisista kannattaa ns. vapaata yhteiskuntaa, jossa mielipiteen, sanan- ja uskonnonvapaus kukoistavat.

Arvoisat helsinkiläinen,

olen toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna 22 vuotta. Näiden vuosien aikana olen poliittisen kokemuksen lisäksi saanut kokea myös monenlaista vastustusta. Joskus olen kokenut, miten vihamielisestä lehtikirjoituksesta on löytynyt vain tilkkeeksi totta. Eihän se mukavaa ole ollut, mutta se on karaissut.

Tässä vakavassa tilanteessa, jossa perinteinen länsimainen sanan- ja uskonnonvapaus ovat vakavasti uhattuina, koen velvollisuudekseni, jos siihen minulle valtakirjan suotte, puolustaa vapauttamme eduskunnassa. Olen valmis ottamaan vastaan sanan- ja uskonnonvapauden vastustajien iskut eduskunnassa, jotta Te saisitte elää vapaina omassa arjessanne ilman painostusta, ilman sensuuria ja ilman syrjintää.

Pyydän apuanne. Te ratkaisette Suomen suunnan. Te ratkaisette, valitaanko Helsingistä kansanedustajaa, joka puolustaa voimallisesti sanan- ja uskonnonvapautta. Pyydän Teitä aktiivisesti viemään sanaa kaikille niille ihmisille, joita pidätte tolkullisina – siis sellaisina, jotka haluavat elää vapaina suomalaisina ja haluavat tämän vapauden toisillekin suoda.

Olkoon sananvapaus jokamiehenoikeuden kaltainen itsestään selvä perusoikeus! Olkoon Suomi maa, jossa aidosti kunnioitetaan jokaisen ihmisen oikeutta ajatella vapaasti ja ilmaista mielipiteensä yksityisesti tai julkisesti ilman painostusta. Olkoon Suomi maa, jossa saamme vapaasti tunnustaa uskoamme, niin kuin oikeaksi ymmärrämme.

Siunatkoon Jumala Suomea ja varjelkoon vapauttamme!

Palveluasenteeseen syytä kiinnittää huomiota

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari järjestettiin 15.-16.6. Haikossa.

Seminaarin loppupuolella pyydettiin ryhmiä pitämään kahden minuutin puheenvuoro. Käytin seuraavan puheenvuoron:

EVÄSTYKSIÄ VALTUUSTOSTRATEGIAAN

Pormestari- ja toimiala -malli sekä vallanvaihdon ajankohdan muuttuminen ovat muuttaneet kaupungin toimintaa merkittävästi.

Tämä seminaari on vaikuttanut dynaamisemmalta kuin aiemmat. Valta on käsissämme, emmekä vain hyväksy tehtyjä suunnitelmia.

Nostan yhden asian esille.

Palveluasenne on ratkaisevan tärkeä. Byrokratialla ei ole itseisarvoa. Asioita ei pidä hallinnoida, ne pitää hoitaa. Tämä on nimenomaan asennekysymys. Virkamiehillä on paljon valtaa ihmisten asioihin. He voivat hoitaa ihmisten asiat tai jättää ne hoitamatta. Meidän tehtävämme on pitää asukkaiden puolta: ihmisten asiat on hoidettava.

Otan valitettavan esimerkin. Kaupunkilainen asuu Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Tilakeskus vuokraa asunnon alapuolelta tilan yrittäjälle, jonka toiminta aiheuttaa päivittäisen meluhaitan klo 17-21. Melu on sitä luokkaa, että itse olisin voinut hyväksyä sen kertaluonteisesti, jos naapurillani olisi ollut esim. 50-vuotispäivät, mutta en päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Asukkaat olivat yhteyksissä HeKaan ja tilakeskukseen. Asiaa palloteltiin ja hallinnoitiin, mutta vielä reilun vuoden jälkeen mitään konkreettista ei ollut tapahtunut.

Tässä tilanteessa kaupungin toiminta oli kohtuutonta niin suhteessa asukkaisiin kuin suhteessa yrittäjään.

Me olemme vaalien välillä korkein demokraattinen päättävä elin. Meidän tehtävämme on olla ihmisten palvelijoita ja pitää huolta siitä, että tämä palveluasenne näkyy omassa toiminnassamme, virkamiesten toiminnassa ja kaikkein kaupungin työntekijöiden toiminnassa. Näkyköön se myös strategiassa!

Asukkaiden toiveet Pirkkolassa olisi tullut huomioida

Uusi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. merkittäviä päätöksiä liittyen Pirkkolan asemakaavaan. On luonnolista, että Raide-Jokerin reitille rakennetaan lisää. Pidän kuitenkin tärkeänä, että olemassaolevia asukkaita ei sivuuteta, kun tehdään päätöksiä lisärakentamisesta. Olisin kannattanut Pirjontien pitämistä avoinna, jotta Pirkkolan erittäin kapeille asuinkaduille ei ohjattaisi tarpeettomasti liikennettä. Käytin valtuustossa seuraavan puheenvuoron:

  1. Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

On hyvä, että poikittaista joukkoliikennettä parannetaan. Olen puolustanut poikittaista joukkoliikennettä kaupungin päättävissä elimissä yli 20 vuotta. Bussi-Jokeri eli myöhemmältä nimeltään runkolinja 550 on ollut suuri menestys. On tullut aika korvata bussilinja raide-Jokerilla.

On luonnollista, että kaupunkirakennetta tässä yhteydessä tiivistetään, jotta keskeisestä raideyhteydestä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

Kaupunginhallituksen esitys tiivistää alueen rakentamista. Esityksen suurin kipukohta liittyy Pirjontien katkaisemiseen, mikä ohjaa liikennettä Lehtotielle, Kaskitielle ja Kangastielle, luultavasti eniten Lehtotielle.

Pirjontie on leveä kokoajakaduksi aikanaan rakennettu katu, joka on käsittääkseni ollut alkuperäiseltä nimeltään Kaarelantie. Sen oli tarkoitus yhtyä nykyiseen Kaarelantiehen, mutta rakentaminen jäi kesken ja sitten nimikin muutettiin Pirjontieksi. Pirjontien liikennemäärä on liikennesuunnittelijoiden mukaan n. 200 autoa/vrk, mikä ei toki ole kovin paljoa. Pidän kuitenkin ongelmallisena Pirjontien katkaisua, sillä Lehtotie, Kaskitie ja Kangastie ovat erittäin kapeita katuja, joille asuintalojen pihoista tullaan suoraan, ei jalkakäytävää, ei suojaväliä. Jalkakäytävien rakentaminen noille kaduille ei ole realistista. Näillä kaduilla on pihakadun tunnelma. Olen ajanut nämä kadut läpi.

Liikenne on syytä ohjata sinne, missä on tilaa ja turvallista, ei sinne, missä on ahdasta ja vaaroja.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

Turvallisuus on muistettava Pasilan rakentamisessa

Viimeisessä kokouksessaan kaupunginvaltuusto 2013-2017 käsitteli mm. Keski-Pasilan Ratapihakortteleita.

Käytin asiasta puheenvuoron, jossa nostin esiin kaavaan liittyvän turvallisuusriskin. Alla viime valtuustokauden viimeinen puheenvuoroni.

 

  1. Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja asemakaavan

muuttaminen (nro 12360)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Raskaan raideliikenteen asemien läheisyydet on syytä rakentaa tiiviisti, jopa erittäin tiiviisti. Näin olemme luomassa monille ihmisille mahdollisuudet valita joukkoliikenteen ensisijaiseksi liikennemuodokseen. Tässä kaavassa tätä tavoitetta kohti edetään voimakkaasti. Olen ollut itse kannattamassa tätä vakaasti, myös korkeaa rakentamista ja alueen tehostamista.

Viime vaiheessa minulle esitettiin yksi huolenaihe, joka on mielestäni kuitenkin syytä ottaa vakavasti. Kyse on siitä, miten tehokkaasti mahdollisessa kriisitilanteessa tämän alueen evakuointi onnistuu. Alue sijaitsee strategisesti tärkeässä paikassa eikä ole mahdotonta, että tämä ja lähialueet houkuttelisivat sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa.

Toivon siis, että jatkossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten evakuointi mahdollisessa kriisitilanteessa onnistuu.

Jos tämäkin saadaan kohdalleen, meitä saatetaan perustellusti kiittää.

Valtuusto otti kantaa palkkojen ja palkkioiden kohtuullisuuteen

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia. Johtamisjärjestelmän muutokseen liittyen tulee joitakin uusia tehtäviä ja joidenkin tehtävien luonne muuttuu. Julkisuudessa on ollut esillä, miten tulevan pormestarin palkka merkittävästi putoaa, kun luopuu aiemmasta tehtävästään. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että 14.000 ja 10.000 euron kuukausipalkat ovat kohtuuttomia. Käytin seuraavan puheenvuoron, jossa kannatin pontta, joka olisi ohjeistanut tarkistamaan palkkoja uuden kauen alkaessa 4 vuoden kuluttua.

3

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden tehtävä on palvella kaupunkilaisia. Kaupungin korkeimmista luottamustehtävistä tulee saada kohtuullisen korkea palkkio, mutta ei kohtuuttoman korkeata palkkiota. Mielestäni pormestarien palkat ovat kohtuuttoman korkeita, vaikka tunnustan, että tulevan pormestarin palkka merkittävästi laskee, kun hän ottaa tämän tehtävän vastaan ja luopuu edellisestä tehtävästään. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että pormestarin palkka olisi matala, vaan siitä, että jossakin muualla palkat ovat vielä kohtuuttomampia.

Kannatan valtuutettu Hakasen pontta.

Joukkoliikenne tarvitsee hyvät opasteet

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään 3.5. ikääntyneen väestön asioita. Puheenvuorossani korostin joukkoliikenteen opastuksen parantamista, mistä on hyötyä niin iäkkäille kuin kaikille muillekin.

Puheenvuoroni alla:

5

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman seuranta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Esityslistalla kerrotaan, miten Luotuja liikkumaan –verkostossa on kiinnitetty huomiota julkisen liikenteen sujuvaan käyttöön. Samalla todetaan, miten Helsingin seudun liikennelaitoksen kanssa on tehty yhteistyötä helpottamaan julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Yksi osa sujuvaa liikennevälineiden käyttöä on tietysti se, että löytää liikennevälineen. Nostan tässä esiin yhden merkittävän epäkohdan, joka tulee saada kuntoon. Kyse on siitä, miten maastossa ihmisiä opastetaan tai ei opasteta oikeille pysäkeille. Leppävaaran asemalla reittiopas voi kertoa, että bussisi lähtee laiturilta 41, mutta maastosta et löydä mitään nuolta, joka osoittaa, mistä löytyy laituri 41. Eikä sitä sieltä aukiolta edes löydetä. Jos jo terve aikuinen voi käyttää 15-20 minuuttia oikean lähtöpaikan löytämiseen, niin entä sitten ikääntynyt väestö? Leppävaara ei varmaankaan ole ainoa paikka, missä on tämänkaltaisia ongelmia, mutta yksi aivan merkittävimmistä luullakseni.

Toivon, että ne, jotka pystyvät omissa luottamustehtävissään vaikuttamaan joukkoliikenneopastuksen parantamiseksi, kiinnittävät tähän asiaan erityistä huomiota.